Adatvédelmi tájékoztató

A www.gombasztanfolyam.hu honlaphoz tartozó adatvédelmi, adatkezelési és általános szerződés feltételek tájékoztató.

 1. A tájékoztató hatálya és célja

1.a Jelen tájékoztató célja, rögzíteni a www.gombasztanfolyam.hu honlap üzemeltetői által alkalmazott adatvédelmi, adatkezelési és működési politikát és elveket, amelyet az üzemeltető – mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek tekint.

1.b Jelen tájékoztató a Felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

 1. Fogalmak tisztázása

2.a Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet, műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

2.b Adatkezelő: aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül.

2.c A www.gombasztanfolyam.hu honlap tulajdonosa a Toda La Vida SRL. A honlap üzemeltetője Fél Attila, a Toda La Vida SRL tulajdonosa. A honlap üzemeltetője egyben az Adatkezelő is.

Az Adatkezelő a tevékenysége során üzemelteti a gombasztanfolyam.hu honlapot, hozzá érkeznek be a honlapon található űrlapokon keresztül elküldött üzenetek, emailek, technikailag üzemelteti a honlapot, szerkeszti és fenntartja azt. A www.gombasztanfolyam.hu oldalon lévő összes tartalom szerzői jogvédelem alatt áll.

Bővebben: Az oldal látogatójaként, az oldalra való klikkeléssel a látogató elfogadja és tudomásul veszi, hogy az oldal teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Innen bármely tartalmat, szöveget, képet, videót másolni, áthelyezni teljes – vagy részleges mértékben, másik weboldalon, blogban, vagy egyéb fórumon feltüntetni csak és kizárólag a szerző – Fél Attila – írásos engedélye mellett lehetséges.

 

Ezen feltétel megsértése esetén a Dominikai Köztársaság hatályos jogszabálya alapján eljárás megindítását kezdeményezzük. (Ley No. 65-00, de derecho de author – a jogszabály elérhető a következő weboldalon: https://www.omg.com.do/coleccion-de-leyes)

 

2.c Személyes adatok vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy – Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon azonosíthatóvá válik.

2.d Felhasználó: az a természetes személy, aki a honlap szolgáltatásait használja és a honlapot látogatja.

2.e Külső szolgáltató: az Adatkezelő által, a honlap üzemeltetéséhez vagy a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthatnak.

A gombasztanfolyam.hu honlap tárhelyét és e-mail forgalmát biztosítja: a következő tárhely-szolgáltató: https://tarhely.eu/.

2) A Google Analytics szolgáltatást biztosít, amelynek során a Google felhasználói fiókkal rendelkezők és belépett Felhasználókról névre szóló, egyéb látogatókról anonim adatokat gyűjt. A Google által gyűjtött adatokból kizárólag a honlap működésével kapcsolatos látogatottsági adatokat kapja meg az Adatkezelő és mindezt anonim módon.

Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

2.f Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

III. A kezelt, személyes adatok köre

3.a Amennyiben a honlap látogatója valamelyik űrlapon keresztül üzenetet, ajánlatkérést, megrendelést küld, úgy az Adatkezelő rögzíti az üzenetet, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

3.b Az Adatkezelő tartalom szerkesztési tevékenysége során kezeli mindazon természetes személyek adatát, akik a tartalom előállításában közreműködtek, akár forrásként, akár oly módon, hogy a szerkesztett tartalomban hivatkozásra kerülnek. Ebben az esetben az Adatkezelő által leggyakrabban kezelt személyes adatok lehetnek: az érintett neve, beosztása, munkahelye, életkora, lakóhelyére vonatkozó adatok, ill. egyéb olyan adat, amely arra utal, hogy az érintett miként kapcsolódik a szerkesztett tartalom témájához.

 1. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

4.a Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

4.b Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

4.c A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

 1. Az adatkezelés célja, jogalapja

5.a Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:

 • online tartalomszolgáltatás;
 • a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
 • a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása;
 • egyedi Felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
 • statisztikák, elemzések készítése;
 • az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
 • a Felhasználók jogainak védelme;

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat a fenti pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használják fel.

5.b Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.c Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.d A Felhasználó szavatol azért, hogy a szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. beküldött üzenetben stb.) az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által a szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.

5.e Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő, vagy megbízója vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

 1. Az adatkezelés elvei, módja

6.a Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

6.b A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használják fel.

6.c Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.d Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok helyességéért és megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

6.e A 18. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 18. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt.

6.f Az Adatkezelő az általuk kezelt személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető személyes adatait.

6.g Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

6.h Az Adatkezelő az általuk kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, illetve törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

6.i Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít.

VII. Az adatkezelések időtartama

7.a A Felhasználó által küldött e-mailek (űrlapok) esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, a megkeresett Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig. Ilyen indok lehet például megrendelt szolgáltatás folyamatos teljesítése.

7.b Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

7.c A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatás már nem veszi igénybe, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

7.d Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.

VIII. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

8.a Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

8.b Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.

8.c Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését.

8.d Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/ vagy azokat egy másik Adatkezelő részére továbbítsák.

8.e Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

 1. Adatfeldolgozás

9.a Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen tájékoztatóban fentebb nevesített adatfeldolgozókat veszi igénybe.

 1. Adattovábbítás lehetősége

10.a Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehetők felelőssé.

10.b Amennyiben az Adatkezelő a Szolgáltatások oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben, vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt személyes adatokat részben, vagy egészben ezen harmadik személy számára a Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a Felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a jelen tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a Felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott Felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

10.c Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezethet.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

11.a Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

11.b A Felhasználó következő látogatással elfogadja a tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

XII. Jogérvényesítési lehetőségek

12.a Panasz, vagy egyéb észrevétel, megjegyzés esetén kérjük, első körben vegye fel velünk a kapcsolatot gombasztanfolyam@gmail.com címen keresztül. A jó kapcsolat kialakítása és megtartása érdekében törekszünk az olyan megoldások megtalálásra, mely mind a Toda La Vida SRL., mind az érintett fél – Felhasználó – számára a legoptimálisabb.

12.b Amennyiben ezek ellenére sem sikerülne közös megoldást találnunk, úgy panasz benyújtásra a Dominikai Köztársaságban van lehetőség. Az alábbi weboldalon keresztül tehet panaszt: https://proconsumidor.gob.do/

 

12.c A jelen Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekre, valamint értelmezésére a Dominikai Köztársaság jogrendszere az irányadó. Erről itt tájékozódhat: https://www.omg.com.do/coleccion-de-leyes